GIỮA WIFI MESH VÀ THIẾT BỊ KÍCH SÓNG – CÓ GÌ KHÁC NHAU ?

🤔Nếu so sánh về phần cứng thì cả WIFI MESH và các THIẾT BỊ KÍCH SÓNG WIFI không có gì khác nhau. Tuy nhiên thực tế thì cách chúng hoạt động thì lại hoàn toàn khác biệt.

🤔WIFI MESH có thể hoàn toàn thay thế router hiện tại của bạn. Wifi Mesh sẽ tạo ra một mạng Wifi mới KHÁC HOÀN TOÀN so với mạng wifi từ router hiện tại của bạn.Trong khi đó các thiết bị kích sóng chỉ có nhiệm vụ làm TĂNG CƯỜNG TÍN HIỆU Wifi của router chính, hoạt động độc lập.

🤔Với hệ thống wifi mesh bạn có thể quản lý hệ thống dễ dàng thông qua các ứng dụng đơn giản được cài đặt trên Smartphone. Từ đó giúp người dùng dễ dàng làm chủ công nghệ hơn, các vấn đề phức tạp như truy cập vào trang quản trị của router đã được đơn giản hóa.

🤔Mạng Wifi Mesh cho phép các router hay access point trong hệ thống giao tiếp được với nhau theo trình tự bất kì. Cụ thể bạn chỉ cần truy cập mật khẩu 1 lần thay vì nhiều lần trên hệ thống mạng wifi sử dụng các thiết bị kích sóng.

🤔Trong khi đó thì các thiết bị kích sóng wifi truyền thống chỉ có thể giao tiếp được với router chính, tất nhiên nếu bạn thiết lập nhiều bộ kích sóng thì chúng không kết nối được với nhau và mỗi router là một sóng riêng biệt.

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan