Hiển thị tất cả 3 kết quả

Công ty công nghệ Wi-Fi có trụ sở tại Thousand Oaks, California, Hoa Kỳ. Các sản phẩm của Xirrus hướng đến các thiết bị WIFI có hiệu năng cao dành cho khu vực có mật độ các thiết bị sử dụng nhiều.