Lắp đặt Mạng LAN, WiFi tại MCV Complex 6000m2

Hạng mục: 

– Hệ thống mạng – WIFI 

– Hệ thống Router, Core Switch 

Giải pháp: 

– Cambium, Mikrotik

Thông tin dự án:

Chủ đầu tư: MCV GROUP – MCV NETWORK – MCV CORPORATION

Địa chỉ: Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TPHCM

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông, truyền hình.

https://www.wifiprovn.com/lap-dat-camera-mang-wifi-am-thanh-tai-mcv-complex-6000m2/

https://www.wifiprovn.com/lap-dat-camera-mang-wifi-am-thanh-tai-mcv-complex-6000m2/

https://www.wifiprovn.com/lap-dat-camera-mang-wifi-am-thanh-tai-mcv-complex-6000m2/

https://www.wifiprovn.com/lap-dat-camera-mang-wifi-am-thanh-tai-mcv-complex-6000m2/

https://www.wifiprovn.com/lap-dat-camera-mang-wifi-am-thanh-tai-mcv-complex-6000m2/

https://www.wifiprovn.com/lap-dat-camera-mang-wifi-am-thanh-tai-mcv-complex-6000m2/

 

Bài viết liên quan