Lắp đặt Mạng LAN, WiFi tại công ty SangShun Việt Nam, Khu CN Nam Tân Uyên, Bình Dương 500 nhân viên hành chính

Hạng mục: 

– Hệ thống mạng LAN – WIFI tòa nhà VP và nhà xưởng

– Hệ thống Router, Core Switch 

 

Giải pháp: 

– WIFI Accesspoint CAMBIUM, Router UBIQUITI, CORESWITCH CISCO

Thông tin dự án:

Chủ đầu tư: Cty NHTT SangShun Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương

Lĩnh vực hoạt động:Công ty Sản xuất

https://www.wifiprovn.com/lap-dat-mang-lan-wifi-tai-cong-ty-sangshun-viet-nam-khu-cn-nam-tan-uyen-binh-duong-500-nguoi-su-dung/

https://www.wifiprovn.com/lap-dat-mang-lan-wifi-tai-cong-ty-sangshun-viet-nam-khu-cn-nam-tan-uyen-binh-duong-500-nguoi-su-dung/

https://www.wifiprovn.com/lap-dat-mang-lan-wifi-tai-cong-ty-sangshun-viet-nam-khu-cn-nam-tan-uyen-binh-duong-500-nguoi-su-dung/

Bài viết liên quan